CANESTEN® krem1

CANESTEN® krem1

Klotrimazol

Lek Canesten® sadrži aktivnu supstancu klotrimazol. Klotrimazol pripada grupi lekova koji se zovu antimikotici (lekovi za lečenje gljivičnih infekcija).

Trudnoća i dojenje

Kako se primenuje lek Canesten®krem

Trajanje terapije

1. Uputstvo za lek Canesten®, krem, 1%, Novembar 2022

Izvori:
5. Canespor®, 10mg/g krem; April 2022
6. Canesten®, 10 mg/g, krem; Novembar 2022
7. Canesten®, 10 mg/ml, rastvor za kožu; Novembar 2022