Izvori:
1. Uputstvo za lek Canesten®1, 500 mg, vaginalna tableta; Mart 2023
2. Uputstvo za lek Canesten®3, 200 mg, vaginalne tablete; Mart 2023
3. Uputstvo za lek Canesten®3, 20 mg/g, vaginalni krem; Novembar 2022
4. Uputstvo za upotrebu Canesbalance vaginalni gel; Novembar 2020
5. Uputstvo za lek Canespor®, 10mg/g krem; April 2022
6. Uputstvo za lek Canesten®, 10 mg/g, krem; Novembar 2022
7. Uputstvo za lek Canesten®, 10 mg/ml, rastvor za kožu; Novembar 2022