Kontakt i lokacija

Bayer d.o.o.

Beograd

Airport City Beograd  
Omladinskih brigada 88b, zgrada 1500 (Lala)  
11070 Beograd  
Srbija

Tel: +381 11 20 70 200   
 

Prijava sumnje na neželjeno dejstvo medicinskog proizvoda ili sumnje u kvalitet medicinskog proizvoda

Ukoliko ste pacijent/korisnik i želite da prijavite sumnju na neželjeno dejstvo ili sumnju u kvalitet Bayer medicinskog proizvoda molimo Vas da kontaktirate svog lekara/farmaceuta. 

Neželjena dejstva ili sumnje u kvalitet medicinskih proizvoda kompanije Bayer možete prijaviti direktno kompaniji Bayer na jedan od sledećih načina:

Za informacije o tome kako postupamo sa vašim ličnim podacima molimo pogledajte:

Pitanja o našim lekovima možete poslati mejlom na medinfo.serbia@bayer.com